logo firmy księgowa dla psychologa

KSIĘGOWA DLA PSYCHOLOGA

ZASADY PUBLIKOWANIA TREŚCI I OPINII
Księgowa dla Psychologa

www.MagdaKsiegowa.pl

Te zasady mają na celu zapewnienie przestrzegania przepisów prawa oraz utrzymanie wysokiej jakości treści publikowanych w serwisie Księgowa Dla Psychologa.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właściciel serwisu – Magda Kamińska, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Bohaterów Westerplatte 12, Łapy, NIP: 9662178256, REGON: 525503810.
 2. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis, dodająca treści lub opinie.
 3. Treść – dane i informacje w postaci cyfrowej, w tym teksty, zdjęcia, grafiki i inne materiały publikowane na stronie serwisu.
 4. Usługa hostingu – przechowywanie informacji przekazanych przez Użytkownika.
 5. Moderacja – działania mające na celu wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub niezgodnych z regulaminem.

§ 2 ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII

 1. Opinie muszą być napisane w języku polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Użytkownik musi podać:
  • oznaczenie użytkownika (imię lub nick),
  • adres e-mail (niewidoczny dla innych użytkowników serwisu),
  • treść opinii,
  • oraz zaakceptować regulamin poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 3. Opinie są publikowane po weryfikacji przez Magdę Kamińską, zgodnie z regulaminem, w terminie do 14 dni roboczych.
 4. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii, jeżeli:
  • jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami,
  • narusza prawa osób trzecich,
  • zawiera dane osobowe, teleadresowe lub inne umożliwiające bezpośredni kontakt,
  • zawiera odnośniki do innych stron internetowych,
  • zawiera treści reklamowe lub komercyjne,
  • nie dotyczy opiniowanego produktu,
  • jest spamem lub publikowana przez automaty (boty).

§ 3 SYSTEM WERYFIKACJI OPINII

 1. Opinie dodawane przez użytkowników są weryfikowane pod kątem zgodności danych podanych podczas dodawania opinii z danymi użytymi do zakupu produktu.
 2. Weryfikacja obejmuje zgodność opinii z regulaminem.
 3. Publikacja zweryfikowanych opinii odbywa się po zatwierdzeniu przez Magdę Kamińską.
 4. W przypadku wątpliwości, Magda Kamińska może zwrócić się do konsumenta o potwierdzenie używania lub zakupu produktu.

§ 4 PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE OPUBLIKOWANYCH OPINII

 1. Użytkownik publikujący opinię udziela Magdzie Kamińskiej nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie i dystrybucję opinii.
 2. Licencja obejmuje prawo do:
  • rozpowszechniania opinii w Internecie,
  • utrwalania i zwielokrotniania opinii dowolną techniką,
  • wykorzystywania opinii do promocji i reklamy produktów i serwisu Księgowa Dla Psychologa.
 3. Użytkownik oświadcza, że opinia jest autorska i nie narusza praw osób trzecich.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik oświadcza, że jego opinia:
  • nie narusza zasad regulaminu,
  • nie narusza praw osób trzecich,
  • nie zawiera treści obraźliwych, wulgarnych, groźnych, czy naruszających dobre obyczaje,
  • nie zawiera treści reklamowych lub komercyjnych.

§ 6 PROCEDURA PUBLIKOWANIA TREŚCI W SERWISIE

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu zgodnie z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 2. Zabronione jest publikowanie treści bezprawnych, naruszających prawa osób trzecich, propagujących przemoc, nienawiść, czy zawierających wulgaryzmy.
 3. Właściciel serwisu podejmuje niezwłoczne działania w celu usunięcia nielegalnych treści.

§ 7 PROCEDURA MODERACJI NIELEGALNYCH TREŚCI

 1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne treści publikowane w serwisie.
 2. Moderacja treści odbywa się z należytą starannością, obiektywnie i proporcjonalnie.
 3. O moderacji treści użytkownik jest informowany wraz z podaniem uzasadnienia, jeśli dane umożliwiają kontakt.

§ 8 ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII I TREŚCI POD WPISAMI NA BLOGU

 1. Komentarze i opinie pod wpisami na blogu muszą być napisane w języku polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Użytkownik musi podać:
  • oznaczenie użytkownika (imię lub nick),
  • adres e-mail (niewidoczny dla innych użytkowników serwisu),
  • treść komentarza lub opinii,
  • oraz zaakceptować regulamin poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 3. Komentarze i opinie są publikowane automatycznie.
 4. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia komentarza lub opinii, jeżeli:
  • jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami,
  • narusza prawa osób trzecich,
  • zawiera dane osobowe, teleadresowe lub inne umożliwiające bezpośredni kontakt,
  • zawiera odnośniki do innych stron internetowych,
  • zawiera treści reklamowe lub komercyjne,
  • nie dotyczy tematu wpisu na blogu,
  • jest spamem lub publikowana przez automaty (boty).Scroll to Top

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

formularz kontaktowy